Yardım ve Öneriler

Kanun kapsamında konut alımına yönelik kredi kullanabilmek için %25 peşinat ödenmesi ve krediye konu konutun Yapı Kullanma İzni (İskan İzni)'ne sahip olması mı gerekmektedir?

Kanun bankalara tüketicilerin kredilendirilmesi aşamasında herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Dolayısıyla bankalar, kredi şartlarını kendi kredilendirme politikaları kapsamında belirlemeye devam edeceklerdir.
Ancak yine yukarıda belirtildiği üzere, Kanun'un en önemli kısmını, konut kredilerinin fonlanabilmesi için getirilen enstrümanlar oluşturmaktadır. Bu enstrümanlar arasında, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ön plana çıkmaktadır. Yasa koyucu, bu enstrüman için teminat oluşturabilecek konut kredilerinin özelliklerini belirlemiş olup, bu tür kredilerin teminatını sadece yapı kullanma iznine sahip konutların oluşturabileceğini ve söz konusu kredi tutarlarının konut ekspertiz değerinin en fazla %75'i kadar olabileceğini öngörmüştür. Dolayısıyla, bu enstrümanı kullanarak fonlama sağlamak isteyen bankaların, tüketicilere kredi sağlarken bu özellikleri dikkate almak zorunda olacağı açıktır. Bu nedenle, sistemin işlerlik kazanmasını beklediğimiz önümüzdeki bir iki yıllık süreçte, bankaların bu özelliklere sahip kredilere ağırlık vermesi beklenmektedir.

İlgili sorular

  1. Konut Finansman Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da, Kanun öncesi mevzuatta tanımlanan şartlarla mortgage kredisi kullanmak mümkün olacak mı?

    Kanun öncesinde uygulanan şartlarla mortgage kredisi kullanımı mümkün olmayacaktır.

  2. Kanun kapsamında kullandırılan kredilerin erken geri ödenmesi halinde Erken Ödeme Ücreti mi ödenecek?

    6502 sayılı Kanun kapsamında sadece Sabit faizli krediler için; gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından Bankaya erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2 erken ödeme tazminatı talep edilebilmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti