Yenilenebilir EnerjiProjeleri

.

Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji
Yenilenebilir enerji projeleri, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik önem arz ediyor ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşeni yaparak bu projelere titizlikle destek veriyoruz. Bugüne kadar toplam kurulu gücü 3.800 MW’a yakın 90  yenilenebilir enerji projesine 3,5 milyar dolar'ın üzerinde finansman sağladık.
Destek verdiğimiz projelerin başında "yeşil enerji" rüzgar santralleri geliyor. Çevresel etkilerinin asgari düzeyi kadar cari açığa olumlu etkisi de önemli olan bu projelere  azami destek sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2014 yıl sonu itibarıyla ülkemizde faaliyette olan rüzgar santrallerinin yaklaşık %35'ine biz kredi sağladık. Yerli bankalar içinde %45-%50 olan payımız ile RES projelerinin finansmanında tartışmasız pazar lideriyiz.
Bugüne kadar finansman sağladığımız 48 rüzgar santralinin yılda üreteceği ~5 milyar kWh elektrik ile yılda ~1 milyar m3 doğalgaz tüketiminin önüne geçilebilecek. Bu sayede ülkemiz her yıl 400milyon dolar tasarruf imkanı sağlayacak. Ayrıca bu santraller sayesinde her yıl 2,5 milyon ağacın ömürleri boyunca yok edeceği kadar karbon salınımına eşdeğer CO2 miktarı engellenmiş olacak.

Garanti'nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yenilenebilir Enerji'ye destek için işbirliği 

Yenilenebilir enerji projelerine daha fazla kaynak aktarabilmek için EBRD, EIB ve Proparco'dan 400 milyon dolar tutarında uzun vadeli fon aldık. Yabancı bankalardan sağlanan doğrudan fonlar dışında, yatırımcılar lehine verdiğimiz garantilerle de uygun koşullarda kaynak yaratıyoruz. Özellikle rüzgar santrallerine ait elektromekanik ekipmanların yurtdışı exim kredileri ile finanse edilebilmesi için yurtdışı bankalara harici garanti düzenliyoruz.

Yer aldığımız bazı finansmanları ve ödüllerimizi görmek için tıklayın.

Yenilenebilir enerji projelerinin finansman süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.

Finansman Süreci

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Yenilenebilir enerji projeleri için aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • İlgili rezerve ilişkin (rüzgar/hidroloji/güneş) sektörde tanınmış bir danışmanlık firması tarafından hazırlanmış işletme çalışmaları
  • Yatırım maliyetlerinin detaylı kırılımı
  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Santrale ilişkin Elektrik Üretim Lisansı, TEİAŞ Bağlantı Görüşü, ÇED Olumlu/Gerekli Değildir Kararı ve Proje Tanıtım Dosyası ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.
Kredilerin geri ödemeleri santralin yıl için üretim profiline göre yapılandırılabilmektedir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri