Finansman Süreci

.

Özelleştirmeye finansal destek

Özelleştirme kapsamında sağlanan satın alım kredileri için aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Özelleştirmeden devir alınacak santral veya dağıtım bölgesine ilişkin geçmiş dönem operasyonel ve finansal verileri
  • Özelleştirme kapsamında yapılması planlanan yatırıma ilişkin detaylı bilgi
  • Santral veya dağıtım bölgesine ilişkin pazar raporu
  • Santral veya dağıtım bölgesine ilişkin Elektrik Üretim veya Dağıtım Lisansı ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Özelleştirme kapsamında özelleştirme idaresi ile imzalanacak sözleşmelerin örnek nüshaları
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler
  • Yerli kömür yakıtlı termik santral projelerinde maden için uluslararası JORC standardına göre hazırlanmış maden rezerv raporu ve uzun dönemli maden üretim planı

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Kredi paket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yatırımcılara sağlanan taksitli ödeme imkanlarına uygun olacak şekilde yapılandırılabilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri