ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

15.02.2013 tarihinde 28560 sayılı Resmi Gazete'de "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Buna göre 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 bin Türk Lirasına" ibaresi "100 bin Türk Lirasına" olarak değiştirilmiştir.
Söz konusu düzenleme ile;
• Yurtiçi şubelerinde olan ve
• Münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, her bir gerçek kişi için 100 bin Türk Lirasına kadar  olan kısmı sigorta kapsamında olacaktır.
Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi 15.02.2013'tür. Düzenleme ile ilgili ayrıntılı bilgi TMSF web sitesinde yer almaktadır.
Bilgi için;

www.tmsf.org.tr - bilgi@tmsf.org.tr

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İSTANBUL