Sözlük

.

Bankacılık ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm terimlere sizin için hazırladığımız sözlük ile ulaşabilirsiniz.

.

Sözlük

A

Açığa satış işlemi

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Adi hisse senedi

Özel birtakım üstünlükleri ve hakları sağlamayan hisse senetleridir.

Alacak devir hızı

Ticari alacakların kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir.

Ağırlıklı ortalama fiyat

Her hisse senedi için, her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ayrı bir ağırlıklı ortalama fiyat oluşturulur. Bu fiyat hesaplanırken değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil edilen normal emirler dikkate alınır. Bir fiyatın tescil edilebilmesi için işlemin lot olması ve gerçekleşmiş işlemin özel emir şeklinde olmaması gerekir.

Altın ve diğer kıymetli madenler fonu

Portföyününün en az %51`ini altın ve diğer kıymetli madenlerin oluşturduğu fonlardır.

Anonim Şirket

Bir ünvana sahip en az 5 ortakça ana sözlesmesinde yazili konularda faaliyette bulunmak üzere asgari 50,000 TL (50 mia TL) sermaye ile kurulmuş olan ve esas sermayesi belli paylara bölünmüş olan sermaye şirketleridir.

Aracı kurum

Sermaye piyasası araçlarını kendi ya da müşterileri adına alım satım işlemini yapan kurumdur.
Değişik piyasalarda oluşan fiyat farklılıklarından yararlanmak sebebiyle yapılan hisse senedi, değerli maden ve evrak işleri de arbitraj kapsamına girer.

Avrupa para birimi

ECU Sepeti Topluluğa üye on ülkenin paralarının sabit tutarlarının toplamından oluşmaktadır. Bu tutarlar her üyenin ağırlık katsayısına göre belirlenmiştir. Katsayılar ülkenin GSMH`si, Topluluk içindeki ticaret hacmi ve kısa vadeli parasal destekleme sistemi içindeki paylarına göre belirlenmiştir.

AYI piyasası

Hisse senedi fiyatlarında düşüş beklentilerinin olduğu piyasalardir.

Yukarı

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti