Yardım ve Öneriler

Yeni Kanun kapsamında mevcut kredi başvuru/değerlendirme sürecinde bir değişiklik olacak mı?

Yeni Kanun ile birlikte bankalar, tüketicilere Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ("SÖBF") vermek zorundadır. SÖBF, krediyle ilgili genel bilgileri ve sözleşme koşullarını içermektedir. Konut kredisi sözleşmesi, ancak SÖBF'nun verildiği tarihten bir iş günü sonra imzalanabilmekte, aksi halde sözleşme geçersiz olmaktadır. İmzalanan sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi ise zorunludur.
SÖBF'nin içeriği, ilgili birliklerin görüşü alınmak şartıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Hali hazırda, taslak da olsa, bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, uygulamanın netleşmesi için yukarıda belirtilen bakanlığın ilgili yönetmeliği en kısa zamanda yayımlaması beklenmektedir.

İlgili sorular

  1. Konut Finansman Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da, Kanun öncesi mevzuatta tanımlanan şartlarla mortgage kredisi kullanmak mümkün olacak mı?

    Kanun öncesinde uygulanan şartlarla mortgage kredisi kullanımı mümkün olmayacaktır.

  2. Kanun kapsamında kullandırılan kredilerin erken geri ödenmesi halinde Erken Ödeme Ücreti mi ödenecek?

    6502 sayılı Kanun kapsamında sadece Sabit faizli krediler için; gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından Bankaya erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise %2 erken ödeme tazminatı talep edilebilmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti