Yardım ve Öneriler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin temel unsurları nelerdir?

Emeklilik Şirketi: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.
Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan kişidir.
Bireysel Emeklilik Aracısı: Emeklilik şirketlerinin, emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.
Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Katılımcı adı ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği sözleşmedir.
Emeklilik Yatırım Fonu: Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.
Portföy Yöneticisi: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, SPK'ca uygun görülen Portföy yönetim şirketidir.
Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, SPK'ca uygun görülen saklama kuruluşudur.

İlgili sorular

  1. Mevcut sosyal güvenlik sistemindeki (SSK. Bağkur, Emekli Sandığı) statüm ve prim ödemelerim ne olacak?

    Mevcut sosyal güvenlik sistemine yapılan ödemeler ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenecek katkı payları birbirlerinden bağımsızdırlar.

  2. Bireysel emeklilik ürünlerinin mevcut sosyal güvenlik sistemlerinden farkı nedir?

    Bireysel Emeklilik Sistemi, çok basamaklı emeklilik sistemlerine geçişin bir aşamasıdır. Sosyal güvenlik sistemini ikame eden ve ona alternatif bir sistem değil, tamamlayıcı bir sistemdir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti