Yardım ve Öneriler

Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik Şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birikimleriniz tümüyle güvencededir. Ödediğiniz katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlığı ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon malvarlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenliğini sağlayabilmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Emeklilik Gözetim Merkezi emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini günlük olarak denetlemektedir. Ayrıca tüm sistem Hazine Müsteşarlığı ve SPK tarafından da denetlenmektedir.
Bireysel Emeklilikle ilgili mevzuata www.bireyselemeklilik.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.

İlgili sorular

  1. Mevcut sosyal güvenlik sistemindeki (SSK. Bağkur, Emekli Sandığı) statüm ve prim ödemelerim ne olacak?

    Mevcut sosyal güvenlik sistemine yapılan ödemeler ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenecek katkı payları birbirlerinden bağımsızdırlar.

  2. Eğer ödemeye ara verirsem, sözleşmenin getirdiği güvenceler o dönem için de geçerli oluyor mu?

    Ödemelere ara verilmiş olsa bile sistemde biriken para emeklilikte kullanmak üzere değer kazanmaya devam edecektir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti