Yardım ve Öneriler

Emeklilik şirketlerini kim, nasıl denetliyor ? Güvenlik nasıl sağlanıyor?

Emeklilik şirketleri;

 • Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Bağımsız aktüeryal denetim
 • Bağımsız dış denetim
 • Şirket iç denetimcisi

Yetkilileri tarafından prensipleri çok net olarak belirlenmiş esaslara uygun olarak denetim ve gözetim altında tutulmaktadırlar.
Tüm bu denetimlerin dışında, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi'ni görevlendirmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi, gözetim ve denetim faaliyetlerinde katılımcıların fonlarla ilgili işlemlerine ilişkin bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Kurul'un uygun gördüğü saklayıcı kuruluştan (Takasbank'tan) temin etmektedir. Müsteşarlık, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ek görevler verebilmektedir.

İlgili sorular

 1. Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamazsınız.

 2. Sistem katılımcının hakkını nasıl koruyor?

  Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, SPK, bağımsız aktüeryal denetçiler, bağımsız dış denetim ve şirket iç denetçisi tarafından sürekli denetimden geçmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti