Yardım ve Öneriler

Emeklilik fonlarını kim, nasıl denetliyor?

İç denetim
Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, şirket iç denetçileri tarafından denetlenmektedir.
Kontrol denetimi
Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve emeklilik ve yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmektedir.
Muhasebe belge ve kayıt düzeni ve bağımsız dış denetim
Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun bu konudaki düzenlemelerine uyulmaktadır. Fonların hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir.

İlgili sorular

  1. Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamazsınız.

  2. Sistem katılımcının hakkını nasıl koruyor?

    Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, SPK, bağımsız aktüeryal denetçiler, bağımsız dış denetim ve şirket iç denetçisi tarafından sürekli denetimden geçmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti