Finansman Süreci

.

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme

Termik Enerji projeleri için başvuracak yatırımcılarda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Santralde kullanılacak ekipmanlara ilişkin detaylı teknik bilgiler
  • Yatırım maliyetlerinin detaylı kırılımı
  • Yakıt tedariğine ilişkin detaylı çalışma
  • Yerli kömür projelerinde maden için uluslararası JORC standardına göre hazırlanmış maden rezerv raporu ve uzun dönemli maden üretim planı
  • Santralin elektrik satışına ilişkin pazar raporu
  • Santrale ve maden sahasına ilişkin Elektrik Üretim Lisansı, TEİAŞ Bağlantı Görüşü, ÇED Olumlu/Gerekli Değildi Kararı ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri