Termik SantralProjeleri

.

Enerji arzında güvene giden çözüm

Termik Santral Projeleri

Enerji arzında güvene giden çözüm
Ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması için, baz yük santrallerin finansmanı stratejik açıdan önem taşıyor. Bu bilinçle özellikle enerji üretimi amacıyla yerli maden sahalarının geliştirilerek ekonomiye kazandırılmasını ve kaynak çeşitliliğini sağlayacak devlet politikalarına yönelik çalışmaları destekliyoruz.
Türkiye'de son yıllarda yerli kömüre dayalı termik santrallerin hemen hemen tamamının finansmanında yer aldık. Böylece arz güvenliği, kaynak çeşitliliği ve kaynakların etkin kullanımına destek verdik. Ayrıca bu projeler sayesinde önümüzdeki yıllarda cari açığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağladık. 
En son nesil, modern ve çevreci teknolojiler kullanılarak ülkemize kazandırılan bu tesisler, aynı zamanda eski teknolojiye sahip santrallerin yerini alarak çevresel etkilerin azaltılmasına da imkan sağlıyor. Biz de destek verdiğimiz projelerin mevcut çevre yönetmeliklerine ve çevre politikalarımıza  uygun şekilde finanse edilmesine azami özeni gösteriyoruz.

Garanti'nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Finansman süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.

Yer aldığımız bazı finansmanları ve ödüllerimizi görmek için tıklayın.

Finansman Süreci

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Termik Enerji projeleri için başvuracak yatırımcılarda aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

 • Müşteri fizibilite çalışması
 • Santralde kullanılacak ekipmanlara ilişkin detaylı teknik bilgiler
 • Yatırım maliyetlerinin detaylı kırılımı
 • Yakıt tedarikine ilişkin detaylı çalışma
 • Yerli kömür projelerinde maden için uluslararası JORC standardına göre hazırlanmış maden rezerv raporu ve uzun dönemli maden üretim planı
 • Santralin elektrik satışına ilişkin pazar raporu
 • Santrale ve maden sahasına ilişkin Elektrik Üretim Lisansı, TEİAŞ Bağlantı Görüşü, ÇED Olumlu/Gerekli Değildi Kararı ve benzeri diğer lisans ve izinler
 • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

İlginizi çekebilir

 • Ülke Kredileri

  Garanti'nin sunduğu aracılık ve danışmanlık hizmetleri ile işlemleriniz kolaylaşıyor.

 • Sürdürülebilirlik

  Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz.

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri