Enerji ÖzelleştirmeFinansmanları

.

Özelleştirmeye finansal destek

Elektrik Üretim ve Dağıtım Özelleştirmeleri

Özelleştirmeye finansal destek

Enerji sektörünün öncü bankası olarak, kamuya ait enerji üretim varlıklarının ve elektrik ve doğalgaz dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde aktif rol oynuyoruz.
Bu alanda sektörde ilkleri gerçekleştirdik. 2008 yılında tamamlanan ve Türkiye'nin ilk elektrik üretim portföy özelleştirmesi olan ADÜAŞ projesine uzun vadeli satın alım finansmanı sağladık.
2013 yılında Seyitömer termik santralinin özelleştirmesiyle başlayan EÜAŞ üretim varlıklarının özelleştirme sürecinde de aktif olarak yer alıyoruz. 2013 yılında Seyitömer ve Kangal, 2014 yılında da Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinin özelleştirmelerinin finansmanında düzenleyici lider banka olarak yer aldık.
Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri 2,7 milyar Dolar özelleştirme bedeliyle Avrupa’da 2014’ün en büyük, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise geçtiğimiz yılın üçüncü büyük satınalım işlemi oldu. Projenin finansmanı amacıyla sağlanan toplam 3 milyar Dolar tutarlı finansman paketini başarılı bir şekilde yapılandırarak, enerji piyasasının liberalleşmesine ve enerji üretiminde verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunduk.
Önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi hedeflenen üretim özelleştirmelerinde de yatırımcılara destek vermeyi sürdüreceğiz.
Bugüne kadar gerçekleştirilen elektrik ve doğalgaz dağıtım bölgesi özelleştirmelerinin çoğunluğunun finansmanında yer aldık. Bu alanda sağladığımız toplam finansman 2014 sonu itibarı ile 2 milyar doları aştı. Yer aldığımız bazı finansmanları ve ödüllerimizi görmek için tıklayın.

Enerji sektörü özelleştirmelerinin finansman süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.

Finansman Süreci

Özelleştirmeye finansal destek

Özelleştirme kapsamında sağlanan satın alım kredileri için aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Özelleştirmeden devir alınacak santral veya dağıtım bölgesine ilişkin geçmiş dönem operasyonel ve finansal verileri
  • Özelleştirme kapsamında yapılması planlanan yatırıma ilişkin detaylı bilgi
  • Santral veya dağıtım bölgesine ilişkin pazar raporu
  • Santral veya dağıtım bölgesine ilişkin Elektrik Üretim veya Dağıtım Lisansı ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Özelleştirme kapsamında özelleştirme idaresi ile imzalanacak sözleşmelerin örnek nüshaları
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler
  • Yerli kömür yakıtlı termik santral projelerinde maden için uluslararası JORC standardına göre hazırlanmış maden rezerv raporu ve uzun dönemli maden üretim planı

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Kredi paket Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yatırımcılara sağlanan taksitli ödeme imkanlarına uygun olacak şekilde yapılandırılabilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri