Kredi GarantiFonu (KGF)

.

Teminat KGF’den, Krediniz Garanti’den! KOBİ’lerin tüm ihtiyaçları için uygun kredi çözümleri, Kredi Garanti Fon (KGF) desteğiyle Garanti’de!

İster nakit akışınızı düzenlemek, ister işletme ya da yatırım sermayesi ihtiyacınızı karşılamak için Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi (PGS) kapsamında “Kredi Garanti Fonu” (KGF) kefaleti ile krediniz Garanti’de!

Detaylı bilgi için 444KOBI’yi (4445624) arayabilir ya da size en yakın Garanti şubesine başvurabilirsiniz.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredisi Özellikleri

 • Kefalet Tutarı : En fazla 12.000.000 TL olup, kredi tutarının %90'ı oranındadır.
 • KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilerin PGS ile kullanılacağı ticari taksitli kredilerin ödemesiz dönemi en fazla 12 ay, vadesi ise en az 6 ay, en fazla 60 aydır.
 • İhracatçı KOBİ’lerin Portföy Garanti Sistemi ile kullanılacağı ticari taksitli kredilerin vadesi en az 6 ay, en fazla 60 aydır ve kefalet oranı %100’dür.
 • İhracatçı KOBİ’ler, PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.
 • Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan komisyon oranı kefalet tutarı üzerinden kredi kullandırım tarihinde %0.03 olup, bu tutar haricinde farklı bir ücret/komisyon alınmamaktadır.

 

Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredisi Başvuru Uygunluk Kriterleri

Genel Kriterler

 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi gerekmektedir.

 

Özel Kriterler

KOBİ

 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmasıdır. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)

 

Kadın ve genç girişimci

 • Başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Genç Girişimciler için, firmanın hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup, 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması,
 • Kadın Girişimciler için, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermesi ve hisseleri toplamının en az %50’sinin 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu kişilere ait olması.

 

İhracatçı KOBİ

 • Başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.


Hazine destekli portföy garanti sistemi kapsamında kullanılacak ticari taksitli kredinin KGF kefalet oranı %90’dır. Yurtiçinde faaliyet gösteren, SGK ve vergi borcu olmayan, borcu bulunduğu takdirde yeniden yapılandırılmış olan ve yapılandırması bozulmamış olan, başvuru tarihi itibari ile kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre kredileri donuk alacak niteliğinde beşinci grupta izlenen kredi olmayan KOBİ’ler faydalanabilir. Kredi başvuruları, bankamızca yapılacak nihai değerlendirme sonucu herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması ve sonrasında KGF’nin kefalet başvurusunu onaylaması kaydıyla kesin onaya dönüştürülecektir.

İlginizi çekebilir

 • Grup Emeklilik

  Şirketiniz için Garanti Emeklilik'ten Grup Emeklilik!

 • Go Garanti

  Go Garanti ile bankacılık çok hızlı ve çok kolay.

Daha çok kazanmanız için Garanti hep yanınızda...Daha çok kazanmanız için Garanti hep yanınızda...