Yenilenebilir Enerji

  Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruzToplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz

  Garanti Bankası, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanını Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltması adına önemli bir fırsat olarak görmektedir.

  Banka en büyük desteğini, olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeyde olan ve Türkiye’nin cari hesap açığına olumlu etki eden rüzgâr ve güneş santrallerine vermektedir. Özellikle uzun yıllardır finansman sağladığı rüzgâr projelerinde Garanti Bankası’nın Türkiye’deki toplam kurulu rüzgâr gücü kapasitesindeki payı %34’tür. Aralık 2015 itibarıyla, Garanti Bankası tarafından finanse edilen işletilmeye hazır rüzgâr santrallerinin toplam sera gazı emisyonu azaltımı, Türkiye için mevcut ortalama şebeke emisyon faktörüne göre yılda 5,7 milyon tCO2 eşdeğeri’ne ulaşmıştır.

  Garanti Bankası, 31 Aralık 2015 itibarıyla:

  • Tamamlandığında, toplam 1.932 MW kapasitesine ulaşacak rüzgâr enerjisi santrali projelerine 2,13 milyar ABD Doları,
  • Tamamı devreye girdiğinde, 2.131 MW kapasitesine ulaşacak hidroelektrik santrali projelerine 1,65 milyar ABD Doları,
  • Tamamı devreye girdiğinde 202 MW kapasitesine ulaşacak jeotermal elektrik santrali projelerine 204 milyon ABD Doları; ve
  • Tamamı devreye girdiğinde 23 MW kapasitesine ulaşacak güneş enerjisi santrali projelerine 21 milyon ABD Doları finansman sağlamıştır.

  Banka tarafından enerji üretim projelerine sağlanan finansman tutarının yarısından fazlası yenilenebilir enerji projelerine aktarılmıştır.

  Garanti Bankası, Türkiye’deki rüzgar enerjisi yatırımlarının en büyük destekçisi olarak,  168 MW kurulu gücü ile Türkiye’deki en büyük rüzgar enerjisi santrali olan Geycek RES projesine de tek başına 191 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli finansman sağlamıştır. Ayrıca Garanti Bankası, Borusan EnBW’nin 180 MW kapasitesindeki rüzgar santralini 211 milyon Amerikan Doları değerindeki fonla finanse ederek Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi portföyünü finanse etmiş oldu.

  İklim değişikliğinin giderek artan etkileri düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi çok önemli ve acil bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu aciliyet, kamu kurumlarının çalışmalarına, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve toplumun önceliklerine yansımaktadır. Son düzenlemelerdeki 1 MW’a kadar olan yenilenebilir enerji projelerinin lisanssız olarak hayata geçirilmesini mümkün kılan değişiklikler, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimini, yatırımcılar ve kendi elektriklerini üreterek operasyonel masrafları azaltmayı hedefleyen KOBİ’ler için uygun bir seçenek haline getirmiştir. Buna paralel olarak, Garanti, müşterilerine, gerekli yatırımları, yenilemeleri ve benzeri faaliyetleri yerine getirebilmeleri için yeterli finansman desteğini ve uygun kredi ürünlerini sunma konusundaki çabalarını artırmıştır. Garanti, güneş enerjisine dayalı sistemler için 2013 yılının sonuna doğru yeni bir kredi ürünü üzerinde çalışmaya başlamış ve bu ürünü 2014’te piyasaya sürmüştür. 2014’te piyasaya sürülen bu ürün kapsamında süreçlerin daha etkin takip edilebilmesi için 2015 yılında Proje Finansmanı birimi bünyesinde sadece güneş enerjisi projelerine finansman sağlamak ve banka genelindeki süreçlere destek olmak üzere ayrı ve uzman bir ekip oluşturulmuştur.