Sürdürülebilirlik ve Garanti

  Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruzToplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz

  Kilometre Taşları

  2015

  • DJSI’nın Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde listelenen (DJSI – Dow Jones SustainabilityTM Emerging Markets Index) tek Türk şirketi oldu.
  • Performans Derecelendirmesi'nde en yüksek grup (band) olan A bandında yer alarak CDP Küresel Liderler Raporu’na dâhil olan tek Türk şirketi oldu. Bu kapsamda CDP 2015 İklim Performans Liderliği ödülünü de almaya hak kazandı.
  • CDP bünyesinde iklim değişikliği stratejilerini açıklayan şirketlerin yer aldığı  “Karbon Saydamlık Liderlik Endeksi” içinde yer alan şirketler arasında en yüksek puanları alarak endeksin en üst %10’luk grubuna dâhil olan 5 şirketten biri oldu. Bu başarısının sonucunda "CDP 2015 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği" ödülünü almaya hak kazandı.
  • Su kıtlığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla, CDP Su Programı ana sponsorluğunu üstlendi ve ilk CDP Su Raporunu yayınladı.
  • Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıda bulunmak ve kuraklık gibi risklere çözüm getirmek amacı ile 2015 yılı ilk çeyreğinde “Tarım Sulama Sistemleri Kredisi”ni sundu.
  • BM Kadın Birimi tarafından başlatılan ve kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine erkeklerin desteğini vurgulayan dayanışma kampanyası “HeforShe” inisiyatifini destekledi.
  • Kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmak için Kadın Komitesi’ni kurdu.
  • Dünyanın farklı yerlerinde çalışan üst düzey iş kadınlarını bir araya getirmeyi hedefleyen bir network organizasyonu olan Professional Women’s Network’e (PWN) üye oldu.
  • ISO14001 sertifikalı ÇYS’ye dâhil olan hizmet noktalarının sayısını 1.013 merkeze çıkararak, çalışanlarının %100’ünü kapsadı.
  • BMKİS’nin Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri’ni imzalayan ilk Türk Bankası oldu.
  • Yatırım alma ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’lerin ve her ölçekten ve sektörden erken aşamadaki girişimlerin mentorluk ve finansman desteğine ulaşabildiği GarantiPartners girişim hızlandırma programı, melek yatırımcılardan oluşan bir yatırımcı ağı (BUBA) ve bir bankanın bir araya geldiği ilk platform oldu.
  • Kadın girişimcilerin tedarik zincirinde yer almalarını hedefleyen küresel bir kuruluş olan “WeConnect International”a üye olan ilk Türk bankası oldu.
  • ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit ile birlikte Kadın girişimciliği konusundaki çalışmalara yön vereceğine inandığımız, kadın girişimcilerin tanımlanmasına yönelik “Kadın Girişimciler Araştırmasını” gerçekleştirdi. 
  • Türkiye’nin G20 başkanlığı kapsamında, ilk defa oluşturulan W20 inisiyatifinin ana destekçisi oldu.

   

  2014

  • Garanti Bankası’nın yeni sürdürülebilirlik stratejisi ve politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.
  • 2013 yıl sonuna kadar 18 aylık dönemi kapsayan sürdürülebilirlik raporunu Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) yeni G4 Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzuna göre “Kapsamlı” seçeneği ile hazırladı.

  • Sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejisini 5. kez açıkladığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlamasında ilk kez, sera gazı emisyonları için limitli denetim aldı.
  • CDP’nin Türkiye İklim Saydamlık Liderliği Endeksi’nde değerlendirmeye katılan 42 şirket arasında en yüksek puanı alarak, “CDP 2014 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği” ödülüne layık görüldü.
  • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek; Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı.
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) taahhüdü kapsamında yıllık gelişim raporunu tamamladı.
  • Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi kapsamında, 6 alanda verdiği yeni taahhütleriyle iklim değişikliği konusunda aksiyonlar için desteğini açıkladı. http://business.un.org/en/commitments/3898
  • Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla, KOBİ’lerin lisanssız güneş enerjisi projelerinin finansmanına yönelik kredi ürünü çıkardı.
  • Çevre Yönetim Sistemi’ne dahil olan hizmet noktalarının sayısını 605 merkeze çıkararak, çalışanlarının yaklaşık %70’ini kapsadı.
  • WWF-Türkiye’nin Green Office Programı’nın ilk senesini Genel Müdürlük binası için başarıyla tamamlayarak, Green Office Diploması almaya hak kazandı.
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles) imzaladı.
  • Sürdürülebilirliğin gerekliliklerini kredi faaliyetlerine entegre eden kapsamlı sistemi sebebiyle, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü’nü almaya hak kazandı.
  • World Finance’den ikinci kez  “Sürdürülebilirlikte Türkiye’deki En İyi Banka” ödülünü aldı.
  • Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından “Sürdürülebilirlikte En İyi Banka” ödülüne layık görüldü.
  • Association Otherways Management & Consulting’ten “Uluslararası Yeşil Ödülü”nü aldı. 

   

  2013

  • Türkiye İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından yayınlanan “Binalarda Enerji Verimliliği”  manifestosunu imzaladı.
  • Çevre Yönetim Sistemi’ne (ÇYS) dahil olan hizmet noktalarının sayısını 260 merkeze çıkararak, çalışanlarının yaklaşık %50’sini kapsadı.
  • Kredilendirme faaliyetlerinde görev alan çalışanları için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi hakkında bir e-öğrenme programı başlattı.
  • Sürdürülebilirlik Raporu ile, Türkiye’de GRI (Küresel Raporlama Girişimi) tarafından  A seviyesi onayı alan ilk banka oldu.
  • “World Finance Magazine tarafından “Sürdürülebilirlik Konusunda Türkiye’nin En İyi Bankası” olarak adlandırıldı.
  • Küresel ekonomi ve sürdürülebilirlik odaklı ilk dergi olan IAIR tarafından “Sürdürülebilirlik Konusunda Avrupa’nın En İyi Bankası” ödülüne layık görüldü.
  • Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) pilot programına katıldı.

   

  2012

  • Proje ve Satınalım Finansmanı Birimi bünyesinde tam zamanlı bir “Sürdürülebilirlik Ekibi” kurdu.
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact) imza attı.
  • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (TBCSD) Türkiye’den üye olan ilk Banka oldu.
  • Karbon Saydamlık Projesi’nin Türkiye ofisi tarafından performans dalında projeye yanıt veren 32 şirket arasında en yüksek puanı alarak "Karbon Performansı Liderliği" ödülünü aldı.
  • WWF Yeşil Ofis Programı’na katıldı.
  • Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Politikası’nı oluşturdu.
  • Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi’nin Alman belgelendirme kuruluşu TÜVSÜD tarafından ISO14001 sertifikası ile belgelendirilmesinin ardından, Türkiye’de çevre yönetim
  • sistemini en geniş kapsamda ve en fazla binada işleten banka unvanını kazandı.
  • Şirketlerin insan kaynakları uygulamalarının kalitesini belgeleyen dünyadaki tek uluslararası standart olan Investors in People (IIP - İnsana Yatırım Yapanlar) sertifikasını “Altın”
  • kategorisinde Türkiye’den almaya layık görülen ilk ve tek kurum oldu.
  • Bütün Banka personeline açılan Sürdürülebilirlik E-Öğrenme Programı’nı devreye aldı.
  • Atık yazıcı kartuşlarının bertarafı için “HP Gezegen Ortaklığı Programı”na katıldı.
  • Kamu ile özel sektör işbirliğini teşvik eden 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda (Rio+20) kredi değerlendirme sürecine ilişkin taahhütte bulunarak finans sektörünün
  • sürdürülebilir kalkınmaya olan desteğindeki kararlılığına vurgu yaptı.
  • Yöneticiler Zirvesi ve Gelecek Toplantıları’nın karbon nötr düzenlenmesine karar verildi.
  • Engelli müşterilerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.
  • Çevre dostu tedarik zinciri için ilk girişimi tedarikçi sözleşmelerine Garanti Bankası Çevre Yönetim Sistemi’ne tam uyum konusunda bağlayıcı madde ekleyerek başlattı.
  • Garanti Bankası’nın İstanbul’daki personel servislerinin yakıt tüketimini azaltmayı öngören Rotaban projesini uygulamaya aldı.

   

  2011

  • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) üyesi oldu.
  • “Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları”, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak uygulamaya konuldu.
  • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi kurularak test aşamasına alındı.
  • LEED kriterlerine göre dizayn edilen Pendik Teknoloji Kampüsü yapımına başlandı.
  • Mevzuat, pazarlama, satış gibi konulardaki gelişmelerin uzmanlar tarafından anlatıldığı, örnek ve uygulamalarla zenginleştirilmiş seminerler dizisi KOBİLGİ Toplantıları’nı düzenlemeye başladı.
  • Garanti, geçmişten gelen kültür ve sanata olan desteğinin önemli bir kilometre taşı olarak “SALT” isimli kültür kurumunu kurdu.
  • Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2011 Global 500 raporuna girdi.
  • Türkiye’de faaliyette olan Rüzgar Enerjisi Santrallerinde Garanti’nin payı %40’a ulaştı.
  • Yöneticiler Zirvesi’ni “Sürdürülebilir Büyüme” temasıyla düzenledi.

   

  2010

  • Garanti, sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejisini ilk kez CDP’ye açıkladı.
  • Sürdürülebilirlik Komitesi’ni  kurdu.
  • Proje bazlı inovasyon platformu olan “Atölye” kuruldu.

   

  2009

  • Garanti, ilk kez sera gazı emisyonlarını hesaplamaya başladı.

   

  2008

  • Öğretmen Akademisi Vakfı kuruldu.
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk kulübü “Gönüllü Yoncalar” 70 üye ile kuruldu.
  • Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile “Öğretmenin Sınırı Yok” projesini lanse ederek, projeye 15 milyon TL'lik kaynak ayırdı.
  • 2. kez WWF’in Altın Panda Ödülü'nün (Golden Panda) sahibi oldu.

   

  2007

  • Avrupa ve Türkiye’de ilk kez kartın bağış özelliği, plastiği ve iletişim materyalleriyle tam bir ekolojik ürün olan “Çevreci Bonus Card”’ı kullanıma sundu.
  • Çalışan görüşlerinin aktarılması için “Önersen” kullanıma açıldı.
  • Elektrik tüketiminin yoğun olduğu veri merkezlerinde enerji verimliliğini artırmak üzere sunucular sanallaştırılmaya başlandı.

   

  2006

  • Türkiye’de “Kağıtsız Bankacılık” ortamı yaratan ilk banka oldu, kimlik tarama uygulamasıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdi.
  • “Kadın Girişimci Destek Paketi”ni sunan ilk özel banka oldu.

   

  2005

  • Garanti, şirketlerin insan kaynakları uygulamasının kalitesini belgeleyen Investors in People (IIP-İnsana Yatırım Yapanlar) başarı sertifikasını alan ilk Türk sermayeli şirket oldu.

   

  2002

  • KOBİ'leri ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirip kendi bölgeleri için çözümler bulmalarını amaçlayan “Garanti Anadolu Sohbetleri”ni düzenlemeye başladı.