Sürdürülebilirlik ve Garanti

    Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruzToplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz

    Garanti Bankası, ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülebilir yarınların inşası çalışmalarında rol almaya devam ediyor.

    Garanti Bankası, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını 2000’li yılların başından bu yana kademeli olarak sistematik bir yapıya kavuşturmuş, kavramın gereklerini içselleştirmek adına ciddi adımlar atmıştır.  Bu süreçte, kaydedilen gelişmelerin tüm paydaşlara raporlaması bir ilke haline getirilmiştir.

    Garanti Bankası, sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından takip edilmekte ve oluşan inisiyatiflere aktif katılım sağlanmaktadır. Garanti Bankası, ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülebilir yarınların inşası çalışmalarında rol almaya,  bu alanda sektöründe öncülük etmeye ve insanlığın geleceğine katkıda bulunmaya devam edecektir.