Kültür ve Kültürel Miras

    Kültür ve Kültürel MirasKültür ve Kültürel Miras

    Ortak değer yaratımı için toplumun en önemli unsurlarından olan kültür ve sanata katkıyı ön planda tutuyoruz.

    Garanti Bankası, gelecek için şimdiden yaklaşımıyla, kültür - sanatın toplumla bütünleşmesi için özgün bir mekan yaratmak üzere harekete geçti. Öğrenme ve tartışmaya açık bir ortama duyulan toplumsal ihtiyacı tespit ederek ilgi duymayı, derinlikli düşünmeyi, paylaşmayı ve iletişim kurmayı teşvik edici bir kurum oluşturmayı hedefledi. Bankaya bağlı faaliyet gösteren Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri 2011 yılında tek çatı altında toplanıp kar amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak yeniden yapılandırıldı. Böylece SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara bünyesinde topluma katkı sağlanmaya devam ediliyor.