Eğitim için Garanti

Eğitim için GarantiGaranti'nin Eğitime Destek Projeleri

Eğitime verdiğimiz tam destekle, hep daha ileriye.

Tohum Otizm Vakfı, Garanti’nin desteğiyle Nisan 2015’te Sürekli Eğitim Birimi’ni kurmuştur. Sürekli Eğitim Birimi otizmli bireylerin eğitimini üstlenecek Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerinin, kaynaştırma okulları ve branş öğretmenlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin planlanması, vakıf portalının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması ve eğitim materyalleri ve metotlarının geliştirilmesine katkı verilmesi konularında faaliyette bulunmaktadır.