Eğitim & YetenekAçığı

Eğitim için GarantiGaranti'nin Eğitime Destek Projeleri

Eğitime verdiğimiz tam destekle, hep daha ileriye.

Garanti Bankası, hayata geçirdiği tüm kurumsal sorumluluk projelerinde topluma kalıcı bir değer ve paydaşlarına gerçek anlamda fayda yaratma stratejisiyle hareket ediyor. Çağdaş dünyayla ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanabilmesi için, eğitimin niteliğini artırmanın şart olduğuna inanan Garanti Bankası, eğitim ve yetenek açığı konularına yıllardır öncelik veriyor. Toplumsal gelişim için ihtiyaç alanlarını belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar da eğitimin ülkemizin geleceğini ilgilendiren en kritik konu olduğunu gösteriyor.