ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Borsa İstanbul VİOP BISTECH Geçişi Hakkında

Borsa İstanbul A.Ş. ve NASDAQ arasında yapılan stratejik işbirliği ile başlatılan çalışmaların ilki 2015 Kasım ayında Pay (Hisse) Piyasası’nda gerçekleşmiştir. Pay (Hisse) Piyasaları o tarihten bu yana NASDAQ alt yapısı ile birlikte daha kapsamlı bir içeriğe sahip olup yenilikçi yapısıyla hizmet vermektedir.

6 Mart 2017 Pazartesi günü itibariyle de, VİOP alt yapısı BISTECH dönüşüm süreci ile birlikte NASDAQ alt yapısına geçiş sağlamış olacaktır. VİOP üzerindeki bu geçişi ile birlikte piyasada işleyişinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılacaktır.

 • VİOP’ta bekleyen emir düzeltmelerinde adet yükseltme yapılabilecektir.
 • Şartlı emir yapısı genişleyerek, şart emri doğru grup içinde olması koşulu ile VİOP sözleşmesine veya Pay Senedine bağlanabilecektir.
 • Uzlaşma fiyatları saatte bir belirlenecektir.
 • TRYUSD veya TRYEUR gibi dayanak varlıkları USDTRY/EURTRY olarak değişecektir.
 • VİOP’ta bekleyen emirler için emir tipi değişikliği yapılamayacaktır.
 • VİOP kontratlarındaki son iki hanedeki S0’lar kaldırılacaktır.
 • VİOP’ta maksimum emir büyüklüğü 2000 lot ve sabitken, yeni sistemde kıymet bazında farklılaşabilecektir.
 • Gün içinde %75 sürdürme teminatı seviyesi devam ederek, geçici zararı oluşan hesaplar “riskli” olarak nitelendirilecektir.
 • Gün içerisinde elde edilen karın ancak %75’i ile emir gönderimine izin verilecektir.
 • 01.03.2017 itibariyle Sürdürme Teminat seviyesi kavramı gün içinde %75 olarak devam ederken; gün sonunda toplam teminatın bulundurulması gereken teminattan az olması durumunda “Teminat Tamamlama Çağrısı” yapılacaktır.
 • Riskli hesaplar için mevcuttan farklı olarak birden fazla pasif emir verebilecek ve tarihli, iptale kadar geçerli, şartlı emir türleri olabilecektir.
 • Riskli hesaplarda mevcuttan farklı olarak artık risk azaltıcı değil; pozisyon azaltıcı emirler dikkate alınacaktır.
 • Zararlar gün sonunda tahsil edildiği gibi artık karlar da aynı gün akşamı hesaplara aktarılacaktır.
 • Fiziki teslimatlı opsiyon ve vadeli sözleşmelerinde takas T+3 sürede değil artık T+2 sürede olacaktır.
 • Gayrinakdi teminatla pozisyon taşınması halinde toplam teminat, bulundurulması gereken teminata eşit veya büyük olsa dahi nakit teminat tutarının eksi olmaması gerekmektedir.
 • VİOP BISTECH alt yapı geçişi nedeniyle 3 Mart 2017 Cuma gün sonunda bekleyen tüm emirler borsa tarafından iptal edilecektir.

Geçiş ile birlikte 01.03.2017 itibariyle gün içerisinde sürdürme teminat seviyesine uyum sağlamış olan müşteriler, gün sonunda sürdürme seviyesinin üzerinde kalsa bile bulundurulması gereken teminat seviyesinin altında kaldıklarında Teminat Tamamlama Çağrısı alacaktır.