ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 9-11 Temmuz 2013 tarihleri arasında üç Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 9-10-11 Temmuz tarihlerinde  Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  76 Günlük Bono 126 Günlük Bono 161 Günlük Bono
Talep Toplama Tarihi 9-11 Temmuz 2013 9-11 Temmuz 2013 9-11 Temmuz 2013
Vade Başlangıç Tarihi 12 Temmuz 2013 12 Temmuz 2013 12 Temmuz 2013
Vade Sonu Tarihi 26 Eylül 2013 15 Kasım 2013 20 Aralık 2013
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 250 milyon TL nominal 200 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 50 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar ve tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bonoların birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 76 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 28.08.2013 itfa tarihli TRT280813T13, 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12  ve 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 09.07.2013 (Salı) ve 11.07.2013 (Perşembe) günleri arasında (09.07.2013 Salı ve 11.07.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.07.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 76 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.07.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

** İhraç edilecek olan 126 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23 ve 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 09.07.2013 (Salı) ve 11.07.2013 (Perşembe) günleri arasında (09.07.2013 Salı ve 11.07.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.07.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır.  Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 126 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.07.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

*** İhraç edilecek olan 161 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18 ve 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 09.07.2013 (Salı) ve 11.07.2013 (Perşembe) günleri arasında (09.07.2013 Salı ve 11.07.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.07.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 161 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.07.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.