ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 6-8 Şubat 2013 tarihleri arasında bir Banka Bonosu ve iki Banka Tahvili halka arz ediyor.

Taleplerinizi 6-8 Şubat tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  88 Günlük Bono 368 Günlük Tahvil 728 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 6 - 8 Şubat 2013 6 - 8 Şubat 2013 6 - 8 Şubat 2013
Vade Başlangıç Tarihi 11 Şubat 2013 11 Şubat 2013 11 Şubat 2013
Vade Sonu Tarihi 10 Mayıs 2013 14 Şubat 2014 9 Şubat 2015
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %1,00 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 350 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 100 milyon TL nominal 80 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

88 günlük bono ve 368 günlük tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. 728 günlük tahvil ise sabit kuponludur, yatırımcı 3 aylık dönemlerde kupon ödemesi alacak olup, anaparasını vade bitiminde temin edecektir.

 

728 günlük tahvilin kupon ve anapara ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

1. Kupon Ödemesi 13 Mayıs 2013
2. Kupon Ödemesi 12 Ağustos 2013
3. Kupon Ödemesi 11 Kasım 2013
4. Kupon Ödemesi 10 Şubat  2014
5. Kupon Ödemesi 12 Mayıs 2014
6. Kupon Ödemesi 11 Ağustos  2014
7. Kupon Ödemesi 10 Kasım 2014
8. Kupon ve Anapara Ödemesi 09 Şubat 2015

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 88 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16, 10.04.2013 itfa tarihli TRT100413T17, 15.05.2013 itfa tarihli TRT150513T11  ve 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 06.02.2013 (Çarşamba) ve 08.02.2013 (Cuma) günleri arasında (06.02.2013 Çarşamba ve 08.02.2013 Cuma  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 08.02.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 88 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 08.02.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.
** İhraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14 ve 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 06.02.2013 (Çarşamba) ve 08.02.2013 (Cuma) günleri arasında (06.02.2013 Çarşamba ve 08.02.2013 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 08.02.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 08.02.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

*** İhraç edilecek olan 728 gün vadeli sabit kuponlu tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS); 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13 kıymetidir. Söz konusu DİBS’in 06.02.2013 (Çarşamba) ve 08.02.2013 (Cuma) günleri arasında (06.02.2013 Çarşamba ve 08.02.2013 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 08.02.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 728 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri kullanılarak belirlenecektir.