ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 13-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında iki Banka Bonosu ve bir Banka Tahvili halka arz ediyor.

Taleplerinizi 13-14-15 Mayıs tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  91 Günlük Bono 133 Günlük Bono 369 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 13-15 Mayıs 2013 13-15 Mayıs 2013 13-15 Mayıs 2013
Vade Başlangıç Tarihi 16 Mayıs 2013 16 Mayıs 2013 16 Mayıs 2013
Vade Sonu Tarihi 15 Ağustos 2013 26 Eylül 2013 20 Mayıs 2014
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 450 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 120 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar ve tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bonoların ve tahvilin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 91 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17, 28.08.2013 itfa tarihli TRT280813T13  ve 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 13.05.2013 (Pazartesi) ve 15.05.2013 (Çarşamba) günleri arasında (13.05.2013 Pazartesi ve 15.05.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 15.05.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen üç menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 91 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 15.05.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 133 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 28.08.2013 itfa tarihli TRT280813T13, 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12 ve 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 13.05.2013 (Pazartesi) ve 15.05.2013 (Çarşamba) günleri arasında (13.05.2013 Pazartesi ve 15.05.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 15.05.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 133 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 15.05.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

*** İhraç edilecek olan 369 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14, 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19, 11.06.2014 itfa tarihli TRT110614T13 ve 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T18 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 13.05.2013 (Pazartesi) ve 15.05.2013 (Çarşamba) günleri arasında (13.05.2013 Pazartesi ve 15.05.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 15.05.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 369 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 15.05.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.