ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 27-29 Mart 2013 tarihleri arasında iki Banka Bonosu ve bir Banka Tahvili halka arz ediyor.

Taleplerinizi 27-28-29 Mart tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  102 Günlük Bono 178 Günlük Bono 368 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 27-29 Mart 2013 27-29 Mart 2013 27-29 Mart 2013
Vade Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2013 1 Nisan 2013 1 Nisan 2013
Vade Sonu Tarihi 12 Temmuz 2013 26 Eylül 2013 4 Nisan 2014
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 450 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 120 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar ve tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bonoların ve tahvilin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 102 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 10.04.2013 itfa tarihli TRT100413T17, 15.05.2013 itfa tarihli TRT150513T11, 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17  ve 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 27.03.2013 (Çarşamba) ve 29.03.2013 (Cuma) günleri arasında (27.03.2013 Çarşamba ve 29.03.2013 Cuma  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 29.03.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 102 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 29.03.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

** İhraç edilecek olan 178 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17, 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12 ve 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 27.03.2013 (Çarşamba) ve 29.03.2013 (Cuma) günleri arasında (27.03.2013 Çarşamba ve 29.03.2013 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 29.03.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 29.03.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

*** İhraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14, 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 ve 11.06.2014 itfa tarihli TRT110614T13 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 27.03.2013 (Çarşamba) ve 29.03.2013 (Cuma) günleri arasında (27.03.2013 Çarşamba ve 29.03.2013 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 29.03.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 29.03.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.