ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti'den Tahvil ve Bono Halka Arzı

T. Garanti Bankası A.Ş. 12-14 Kasım 2013 tarihleri arasında iki adet bono ve bir adet tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 12-13-14 Kasım tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  91 Günlük Bono 140 Günlük Bono 370 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 12-14 Kasım 2013 12-14 Kasım 2013 12-14 Kasım 2013
Vade Başlangıç Tarihi 15 Kasım 2013 15 Kasım 2013 15 Kasım 2013
Vade Sonu Tarihi 14 Şubat 2014 4 Nisan 2014 20 Kasım 2014
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 350 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 300 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 100 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 250 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

 

Bono ve tahviller iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde, bir defada, temin edecektir. İskontolu bono ve tahvillerin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

*İhraç edilecek olan 91 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14  ve 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.11.2013 (Salı) ve 14.11.2013 (Perşembe) günleri arasında (12.11.2013 Salı ve 14.11.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.11.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 91 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.11.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

**İhraç edilecek olan 140 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14, 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 ve 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.11.2013 (Salı) ve 14.11.2013 (Perşembe) günleri arasında (12.11.2013 Salı ve 14.11.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.11.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesibonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır.Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 140 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.11.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

***İhraç edilecek olan 370 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T34, 24.09.2014 itfa tarihli TRT240914T15, 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13 ve 13.05.2015 itfa tarihli TRT130515T11 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.11.2013 (Salı) ve 14.11.2013 (Perşembe) günleri arasında (12.11.2013 Salı ve 14.11.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.11.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 370 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.11.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.