ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Hesap Sahiplerine Duyuru

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ilişkin yönetmeliğin 22. maddesine göre, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş olması nedeni ile zamanaşımına uğrayacaktır.

Bu itibarla, on yıllık zamanaşımına konu olan hesaplar ve hesap sahiplerine ilişkin listeye buradan ulaşabilirsiniz.

İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü emanet ve alacaklardan 31/12/2013 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar,  bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, ile birlikte 31/01/2014 tarihi sonunda Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.

Hesap sahiplerine tebliğ olunur.