ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 23-25 Eylül 2013 tarihleri arasında iki bono ve bir tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 23-24-25 Eylül tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  85 Günlük Bono 141 Günlük Bono 473 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 23-25 Eylül 2013 23-25 Eylül 2013 23-25 Eylül 2013
Vade Başlangıç Tarihi 26 Eylül 2013 26 Eylül 2013 26 Eylül 2013
Vade Sonu Tarihi 20 Aralık 2013 14 Şubat 2014 12 Ocak 2015
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,90 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 375 milyon TL nominal 225 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 75 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 125 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Tahvil değişken kupon ödemeli olup, anapara ödemesi vade bitiminde bir defada, faiz ödemeleri kupon dönemlerinde yapılacaktır. Tahvil ve bonoların birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 85 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18  ve 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 23.09.2013 (Pazartesi) ve 25.09.2013 (Çarşamba) günleri arasında (23.09.2013 Pazartesi ve 25.09.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 25.09.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bono ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 85 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 25.09.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 141 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14 ve 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 23.09.2013 (Pazartesi) ve 25.09.2013 (Çarşamba) günleri arasında (23.09.2013 Pazartesi ve 25.09.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 25.09.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 141 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 25.09.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

*** İhraç edilecek olan 473 gün vadeli Banka Tahvilinin kupon faiz oranının belirlenmesinde iskontolu veya kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) bileşik faiz verim eğrisi referans alınacak, 3. , 6. , 9., 12. Kupon ödeme günlerinden bir önceki iş günlerinde, bu kuponları izleyen üç kupona ilişkin faiz oranlarının tespiti için, söz konusu bileşik faiz verim eğrisinin, ilgili üç kupon döneminin toplam gün sayısı (94 veya 95) için yapılacak parçalı doğrusal yakınsama (enterpolasyon) sonuçlarının ortalaması alınacak ve söz konusu bileşik faiz, her bir kupon ödemesi için kendi gün sayısı ile (31 veya 32) basit faize çevrilip, virgülden sonra üç haneye yuvarlanarak  ilgili kupon dönemine uygulanacak kupon faizi bulunacaktır. İlk kupon faizi 23/09/2013-25/09/2013 tarihleri arasında belirlenecek ve ilk 3 aylık kupon ödeme dönemini kapsayacaktır.