ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti Varant İhraçları Başladı!

T. Garanti Bankası A.Ş. 23 Ekim tarihinde ilk varant ihraçlarını gerçekleştiriyor.

Yatırımcılar, BIST 30’a dayalı aralık vadeli alım ve satım varantlarına Garanti aracılığıyla yatırım yapma ayrıcalığına kavuşuyor.

Taleplerinizi 23 Ekim tarihinde İnternet Şubesi Yatırım menüsü Hisse Senedi-Hisse Alış/Satış adımından, 444 0 333 Alo Garanti'den veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Toplam 500.000 TL itibari değerli 50.000.000 adet varant ihraç edilecek olup dağılımı aşağıdaki gibidir.

OZGAA KISA KODLU İHRAÇ: Toplam 250.000 TL itibari değerli 25.000.000 adet alım hakkı sağlayan varant ihraç edilecektir.

Türü: Alım Varantı

Tipi: Avrupa

Uzlaşı şekli: Nakit Uzlaşı

Dayanak varlığı/göstergesi: BİST 30 Endeksi

ISIN veya diğer menkul kıymet tanımlama kodu: OZGAA

Vadesi: 31.12.2013

Satış süresi: Vade sonuna kadar

Takas esasları: Nakit uzlaşma

İşleme koyma esasları: Dayanak göstergenin vade sonu uzlaşı değerinin kullanım fiyatından büyük olması durumunda aradaki fark dönüşüm oranı ile çarpılarak nakden yatırımcıya ödenir. Dönüşüm oranı 1/5000’dir (beşbindebir)

OZGPP KISA KODLU İHRAÇ: Toplam 250.000 TL itibari değerli 25.000.000 adet satım hakkı sağlayan varant ihraç edilecektir.

Türü: Satım Varantı

Tipi: Avrupa

Uzlaşı şekli: Nakit Uzlaşı

Dayanak varlığı/göstergesi: BİST 30 Endeksi

ISIN veya diğer menkul kıymet tanımlama kodu: OZGPP

Vadesi: 31.12.2013

Satış süresi: Vade sonuna kadar

Takas esasları: Nakit uzlaşma

İşleme koyma esasları: Dayanak göstergenin vade sonu uzlaşı değerinin kullanım fiyatından küçük olması durumunda aradaki fark dönüşüm oranı ile çarpılarak nakden yatırımcıya ödenir. Dönüşüm oranı 1/5000’dir (beşbindebir)

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

İhraç edilecek bir birim varantın itibari değeri 1 kuruştur (0,01 TL).

Dönüşüm oranı 1/5000 (beşbinde birdir) (0,0002).  Bu her bir varant payının sağladığı hakkın değerini ifade eden bir katsayıdır. Bir başka deyiş ile dönüşüm oranı vade sonunda dönüşüm olması durumunda BİST30 endeksinin vade sonu uzlaşı değeri ile işleme koyma fiyatının arasındaki farkın ne oranda yatırımcıya ödeneceğini belirler.

Örnek olarak;

*Bir alım varantının işleme koyma fiyatı 115.000 iken BIST 30 Endeksi vade sonu uzlaşı değeri 120.000 olur ise, varantın yatırımcıya sağlayacağı ödeme 1,00TL’dir (0,0002 x 120.000 – 115.000 )). BIST 30 Endeksi vade sonu uzlaşı değeri ile işleme koyma fiyatının arasındaki farkın endeks çarpanı ile çarpılması sonucu elde edilen değer yatırımcıya nakit uzlaşı sonucunda ödenir. Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleşmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

**Bir Satım Varantının işleme koyma fiyatı 120.000 iken BİST 30 Endeksi vade sonu uzlaşı değeri 115.000 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı ödeme 1,00TL’dir (0,0002 x (120.000 – 115.000)). İşleme koyma fiyatı ile BIST 30 Endeksi vade sonu uzlaşı değeri arasındaki farkın endeks çarpanı ile çarpılması soncu elde edilen değer yatırımcıya nakit uzlaşı sonucunda ödenir. Budeğerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.