ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti'den Tahvil ve Bono Halka Arzı

T. Garanti Bankası A.Ş. 17-19 Aralık 2013 tarihleri arasında iki adet bono ve bir adet tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 17-18-19 Aralık tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  105 Günlük Bono 178 Günlük Bono 388 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 17-19 Aralık 2013 17-19 Aralık 2013 17-19 Aralık 2013
Vade Başlangıç Tarihi 20 Aralık 2013 20 Aralık 2013 20 Aralık 2013
Vade Sonu Tarihi 4 Nisan 2014 16 Haziran 2014 12 Ocak 2015
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 400 milyon TL nominal 200 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 250 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 150 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

 

Bono ve tahviller iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde, bir defada, temin edecektir. İskontolu bono ve tahvillerin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

*İhraç edilecek olan 105 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18, 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14, 09.04.2014 itfa tarihli TRT090414T19  ve 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.12.2013 (Salı) ve 19.12.2013 (Perşembe) günleri arasında (17.12.2013 Salı ve 19.12.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 19.12.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 105 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19.12.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

**İhraç edilecek olan 178 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12, 11.06.2014 itfa tarihli TRT110614T13, 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T34 ve 24.09.2014 itfa tarihli TRT240914T15 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.12.2013 (Salı) ve 19.12.2013 (Perşembe) günleri arasında (17.12.2013 Salı ve 19.12.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 19.12.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19.12.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

***İhraç edilecek olan 388 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 19.11.2014 itfa tarihli TRT191114T18, 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13, 13.05.2015 itfa tarihli TRT130515T11 ve 17.06.2015 itfa tarihli TRT170615T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.12.2013 (Salı) ve 19.12.2013 (Perşembe) günleri arasında (17.12.2013 Salı ve 19.12.2013 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 19.12.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 388 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19.12.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.