ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 12-14 Ağustos 2013 tarihleri arasında iki bono ve bir tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 12-13-14 Ağustos tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  92 Günlük Bono 127 Günlük Bono 368 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 12-14 Ağustos 2013 12-14 Ağustos 2013 12-14 Ağustos 2013
Vade Başlangıç Tarihi 15 Ağustos 2013 15 Ağustos 2013 15 Ağustos 2013
Vade Sonu Tarihi 15 Kasım 2013 20 Aralık 2013 18 Ağustos 2014
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 275 milyon TL nominal 75 milyon TL nominal 400 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 25 milyon TL nominal 75 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 75 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal 325 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar ve tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Tahvil ve bonoların birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 92 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23  ve 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.08.2013 (Pazartesi) ve 14.08.2013 (Çarşamba) günleri arasında (12.08.2013 Pazartesi ve 14.08.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.08.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 92 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.08.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

** İhraç edilecek olan 127 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23, 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18 ve 05.03.2014 itfa tarihli TRT050314T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.08.2013 (Pazartesi) ve 14.08.2013 (Çarşamba) günleri arasında (12.08.2013 Pazartesi ve 14.08.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.08.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 127 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.08.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

*** İhraç edilecek olan 368 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 11.06.2014 itfa tarihli TRT110614T13, 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T34, 24.09.2014 itfa tarihli TRT240914T15 ve 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.08.2013 (Pazartesi) ve 14.08.2013 (Çarşamba) günleri arasında (12.08.2013 Pazartesi ve 14.08.2013 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 14.08.2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 14.08.2013 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.