ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

İkisi de Garanti’nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 17, 18 ve 19 Temmuz 2012'de iki Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 17, 18 ve 19 Temmuz tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  77 Günlük Bono 178 Günlük bono
Talep Toplama Tarihi 17 - 19 Temmuz 2012 17 - 19 Temmuz 2012
Vade Başlangıç Tarihi 20 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Vade Sonu Tarihi 5 Ekim 2012 14 Ocak 2013
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,40 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 250 milyon TL nominal 250 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Kurumsal Yatırımcılar 50 milyon TL nominal 200 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 77 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26, 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15, 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14 ve 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.07.2012 (Salı) ve 19.07.2012 (Perşembe) günleri arasında (17.07.2012 Salı ve 19.07.2012 Perşembe  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 19/07/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 77 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19/07/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 178 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15, 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.07.2012 (Salı) ve 19.07.2012 (Perşembe) günleri arasında (17.07.2012 Salı ve 19.07.2012 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 19/07/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19/07/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.