ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Şimdi Garanti bonosunun alternatifi var!

T. Garanti Bankası A.Ş. 23 - 24 - 25 Ocak 2012 tarihlerinde iki Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 23 - 25 Ocak tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono/Tahvil adımı, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  92 Günlük Bono 176 Günlük bono
Talep Toplama Tarihi 23 – 25 Ocak 2012 23 – 25 Ocak 2012
Vade Başlangıç Tarihi 26 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Vade Sonu Tarihi 27 Nisan 2012 20 Temmuz 2012
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,40 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 350 milyon TL nominal 650 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 175 milyon TL nominal 260 milyon TL nominal
Kurumsal Yatırımcılar 175 milyon TL nominal 390 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler 1 için tıklayın.

Sirküler 2 için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 92 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 14.03.2012 itfa tarihli TRT140312T15, 25.04.2012 itfa tarihli TRT250412T11 ve 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26 ve 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 23.01.2012 (Pazartesi) ve 25.01.2012 (Çarşamba) günleri arasında (23.01.2012  Pazartesi ve 25.01.2012 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 25.01.2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere; iki tanesi Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen her iki kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 92 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS'in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 25.01.2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.
** İhraç edilecek olan 176 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 14.03.2012 itfa tarihli TRT140312T15, 25.04.2012 itfa tarihli TRT250412T11 ve 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26 ve 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 23.01.2012 (Pazartesi) ve 25.01.2012 (Çarşamba) günleri arasında (23.01.2012  Pazartesi ve 25.01.2012 Çarşamba günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 25.01.2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere; iki tanesi Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen her iki kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 176 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 25.01.2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.