ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Şimdi Garanti bonosunun alternatifi var!

T. Garanti Bankası A.Ş. 14-15-16 Mayıs 2012'de iki Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 14 - 16 Mayıs tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  91 Günlük Bono 179 Günlük bono
Talep Toplama Tarihi 14 - 16 Mayıs 2012 14 - 16 Mayıs 2012
Vade Başlangıç Tarihi 17 Mayıs 2012 17 Mayıs 2012
Vade Sonu Tarihi 16 Ağustos 2012 12 Kasım 2012
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,40 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 350 milyon TL nominal 400 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 270 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Kurumsal Yatırımcılar 80 milyon TL nominal 350 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 91 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26 ve 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15 tir. Söz konusu DİBS’lerin 14.05.2012 (Pazartesi) ve 16.05.2012 (Çarşamba) günleri arasında (14.05.2012 Pazartesi ve 16.05.2012 Çarşamba  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 16/05/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Fiyatın belirlenme sürecinde, vadesi banka bonosundan kısa olan 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26 DIBS’i ile vadesi banka bonosundan uzun olan 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15 DIBS’i için gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 91 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 16/05/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 179 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15, 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 14.05.2012 (Pazartesi) ve 16.05.2012 (Çarşamba) günleri arasında (14.05.2012 Pazartesi ve 16.05.2012 Çarşamba  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 16/05/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 179 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 16/05/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.