ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Üçü de Garanti'nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında iki Banka Bonosu ve bir adet Banka Tahvili halka arz ediyor.

Taleplerinizi 7-9 Kasım tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  91 Günlük Bono 179 Günlük bono 368 Günlük tahvil
Talep Toplama Tarihi 7 - 9 Kasım 2012 7 - 9 Kasım 2012 7 - 9 Kasım 2012
Vade Başlangıç Tarihi 12 Kasım 2012 12 Kasım 2012 12 Kasım 2012
Vade Sonu Tarihi 11 Şubat 2013 10 Mayıs 2013 15 Kasım 2013
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 300 milyon TL nominal 300 milyon TL nominal 150 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 100 milyon TL nominal 200 milyon TL nominal 120 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

Bonolar ve tahvil iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bonoların ve tahvilin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 91 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 09.01.2013 itfa tarihli TRT090113T13, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 07.11.2012 (Çarşamba) ve 09.11.2012 (Cuma) günleri arasında (07.11.2012 Çarşamba ve 09.11.2012 Cuma  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 09/11/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen üç menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 91 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 09/11/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

** İhraç edilecek olan 179 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25, 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16, 15.05.2013 itfa tarihli TRT150513T11 ve 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 07.11.2012 (Çarşamba) ve 09.11.2012 (Cuma) günleri arasında (07.11.2012 Çarşamba ve 09.11.2012 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 09/11/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 179 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 09/11/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

 

*** İhraç edilecek olan 368 gün vadeli Banka Tahvilinin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 11.09.2013 itfa tarihli TRT110913T11, 09.10.2013 itfa tarihli TRT091013T12, 04.12.2013 itfa tarihli TRT041213T23 ve 29.01.2014 itfa tarihli TRT290114T18 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 07.11.2012 (Çarşamba) ve 09.11.2012 (Cuma) günleri arasında (07.11.2012 Çarşamba ve 09.11.2012 Cuma günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 09/11/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka tahvilinden kısa ve bir tanesinin vadesi de banka tahvilinden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka tahvilinin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 368 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 09/11/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.