ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Kefalete İlişkin Getirdiği Yenilikler

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu (“Kanun”) Kefalete ve gerçek kişilerce verilen diğer şahsi teminatlara  ilişkin yeni düzenlemeler getirmektedir.

Kanun’un Kefalete ilişkin olarak getirdiği başlıca değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

 • Kefalet sözleşmesi kurulurken, kefil olma iradesinin, kefaletin azami miktarının, kefalet tarihinin ve müteselsil kefil olduğunun, hem gerçek hem de tüzel kişi kefil tarafından açıkça el yazısı ile belirtilmesi kefaletin geçerlilik şartı haline getirilmiştir.
 • Gerçek kişiler (şahıs firması da dahil) tarafından verilen kefaletlerin geçerliliği, ilgili kredi sözleşmesinin kefil tarafından imzalandığı tarihten itibaren 10 yıllık süre ile sınırlanacaktır. Bu sürenin uzatımı ya da kefaletin yenilenmesi mümkün olup, bu uzatımın kefalet sözleşmesi için gerekli olan şekil şartlarına uyularak, en erken kefaletin sona ermesinden bir (1) yıl önce yapılması gerekir. Aksi durumda kefalet  10 yıllık sürenin geçmesi ile birlikte geçersiz olacaktır.
  Gerçek kişi (şahıs firması da dahil) tarafından verilen kefaletin geçerli olabilmesi için, en geç kefalet sözleşmesinin kurulduğu tarihte, kefilin eşinden yazılı muvafakatname alınması kefaletin geçerlilik koşulu haline getirilmiştir.
 • Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümlerin gerçek kişilerce verilen diğer şahsi teminatlara da uygulanması zorunludur.

Kanun'un getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yardım ve ÖnerilerYardım ve Öneriler

 • Bedel iadesini talebe dönüştürmek ne demektir?

  Halka arz tavan fiyatı ile açıklanacak fiyat arasındaki farktan kaynaklanacak iade bedelinin de talebe dönüştürülmesidir. Detaylı bilgi

 • Borsa yatırım fonu halka arz fiyatı nedir?

  Bir önceki gün Fon Net Aktif Değeri esas alınarak hesaplanan pay değeri üzerinden % 110 tutarında olup her gün için ayrı fiyat belirlenir. Detaylı bilgi

 • Borsa yatırım fonu nedir?

  Borsa yatırım fonları, belirli bir endeksi baz alarak, bu endeksin içinde bulunan hisse senetlerinin birebir performanslarını yatırımcılara yansıtan ve borsada alım satıma açık fonlardır. Takip ettikleri endekste bulunan tüm hisse senetlerine aynı anda yatırım yapma fırsatı sunarlar. Detaylı bilgi

 • Ödeme seçenekleri nelerdir?

  Nakden ödeme ve likit fon veya DIBS blokajlı ödeme seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi