ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

İkisi de Garanti’nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 2-4 Ekim 2012 arasında iki Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 2-4 Ekim tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  101 Günlük Bono 178 Günlük bono
Talep Toplama Tarihi 2 - 4 Ekim 2012 2 - 4 Ekim 2012
Vade Başlangıç Tarihi 5 Ekim 2012 5 Ekim 2012
Vade Sonu Tarihi 14 Ocak 2013 1 Nisan 2013
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 450 milyon TL nominal 300 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 300 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 150 milyon TL nominal 200 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Her iki bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 101 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14, 09.01.2013 itfa tarihli TRT090113T13, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 02.10.2012 (Salı) ve 04.10.2012 (Perşembe) günleri arasında (02.10.2012 Salı ve 04.10.2012 Perşembe  günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 04/10/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 101 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 04/10/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 178 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25, 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16, 15.05.2013 itfa tarihli TRT150513T11 ve 17.07.2013 itfa tarihli TRT170713T17 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 02.10.2012 (Salı) ve 04.10.2012 (Perşembe) günleri arasında (02.10.2012 Salı ve 04.10.2012 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 04/10/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 04/10/2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.