ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

T. Garanti Bankası A.Ş. Hissedarlarına Duyuru

13 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesi gereği, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmeye başlanmayan, başka bir deyişle henüz kaydileşmeyen hisse senetlerinin sahibi olan pay sahiplerinin, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Aksi takdirde, pay sahipleri kendilerine ait olan kaydileşmemiş hisse senetlerinden doğan tüm haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu itibarla henüz kendi adlarına kaydileşmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini kaydileştirmek üzere Bankamız Genel Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen adresine veya Bankamız şubelerine müracaat etmeleri rica olunur.

31 Aralık 2012 tarihine kadar Bankamız'a müracaat etmeyen hisse senedi sahiplerinin adı geçen kanun uygulaması nedeniyle uğrayacağı hak kayıplarından Bankamız'ın sorumlu olmayacağını, hisse senedi sahiplerine ilanen tebliğ ederiz.


Adres:
T.Garanti Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Binası
Genel Muhasebe Birimi-Hissedarlar ve İştirakler Bölümü
Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi 2,
34340 Beşiktaş/İSTANBUL