ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

İkisi de Garanti’nin. Dilediğiniz sizin.

T. Garanti Bankası A.Ş. 13-15 Ağustos 2012 arasında iki Banka Bonosu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 13-15 Ağustos tarihleri arasında İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  88 Günlük Bono 179 Günlük bono
Talep Toplama Tarihi 13 - 15 Ağustos 2012 13 - 15 Ağustos 2012
Vade Başlangıç Tarihi 16 Ağustos 2012 16 Ağustos 2012
Vade Sonu Tarihi 12 Kasım 2012 11 Şubat 2013
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,60 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 250 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 200 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 50 milyon TL nominal 80 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Her iki bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

Sirküler için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 88 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15, 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DİBS’lerin 13 Ağustos 2012 (Pazartesi) ve 15 Ağustos 2012 (Çarşamba) günleri arasında (13 Ağustos 2012 Pazartesi ve 15 Ağustos 2012 Çarşamba günleri de dahil 3 iş günü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda; aynı gün valörlü işlemlerde gerçekleşen; günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve  günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 15 Ağustos 2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 15 Ağustos 2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 88 günden kısa ve bir tanesinin 15 Ağustos 2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 88 günden uzun olmak üzere; iki tanesi T. Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen kağıtlar için 13 Ağustos 2012 ve 15 Ağustos 2012 arasındaki 3 günlük gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizi hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 88 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen DİBS’in hesaplanan bileşik faizi ve 15 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 179 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 26.09.2012 itfa tarihli TRT260912T15, 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14, 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 ve 20.03.2013 itfa tarihli TRT200313T16 tanımlı kıymetlerdir. Söz konusu DİBS’lerin 13 Ağustos 2012 (Pazartesi) ve 15 Ağustos 2012 (Çarşamba) günleri arasında (13 Ağustos 2012 Pazartesi ve 15 Ağustos 2012 Çarşamba günleri de dahil 3 iş günü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda; aynı gün valörlü işlemlerde gerçekleşen; günlük işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve  günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 15 Ağustos 2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin 15 Ağustos 2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 179 günden kısa ve bir tanesinin 15 Ağustos 2012 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 179 günden uzun olmak üzere; iki tanesi T. Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen kağıtlar için 13 Ağustos 2012 ve 15 Ağustos 2012 arasındaki 3 günlük gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizi hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 179 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen DİBS’in hesaplanan bileşik faizi ve 15 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.