ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

2010'da Türkiye'nin en iyi bankası* Garanti, ilk bono ihracını gerçekleştiriyor.

T. Garanti Bankası A.Ş 24-28 Ocak tarihleri arasında Banka Bonosu’nu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 24-28 Ocak tarihlerinde  Yatırım menüsü Bono/Tahvil adımından, 444 0 333 Alo Garanti'den veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

Talep Toplama Tarihi 24-28 Ocak 2011
Vade Başlangıç Tarihi 31 Ocak 2011
Vade Sonu Tarihi 26 Ocak 2012
   
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
   
Halka Arz Tutarı 1 milyar TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 400 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 400 milyon TL nominal
Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar 200 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10

Bono 360 gün vadeli ve iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

1 Milyar TL nominal tutarında Garanti Bankası Banka Bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.01.2011 tarihinde onaylanıp, 19.01.2011 tarihinde yayımlanan sirkülerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  21.01.2011 tarihinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılıp onaylanmıştır.

Sirkülerin 4.6 no'lu maddesinin 1 nolu kısmının "eski" ve "yeni" şekli aşağıdaki gibidir.

  • Eski şekli

"1)Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri banka bonolarına ilişkin parasal tutarları nakden yatıracaklardır."

  • Yeni Şekli

"1)Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri banka bonolarına ilişkin parasal tutarları nakden yatıracaklardır.Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar banka bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar likit fonda değerlendirilecektir."

*Euromoney Institutional Investor plc ve The Banker dergilerinin Avrupa’nın önde gelen analistleri ve danışmanlarıyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre belirlenmiştir.

**İhraç edilecek olan 360 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 12.10.2011 itfa tarihli TRT121011T19, 16.11.2011 itfa tarihli TRT161111T14, 25.01.2012 itfa tarihli TRT250112T14 ve 25.04.2012 tarihli TRT250412T11 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 17.01.2011ve 21.01.2011 günleri arasında İMKB Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 21.01.2011 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere; iki tanesi Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir.Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 360 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 21.01.2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal enterpolasyon yöntemiyle belirlenecektir.