ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Türkiye'nin en iyi bankası Garanti*, yeni bono ihracını gerçekleştiriyor.

T. Garanti Bankası A.Ş. 15 - 18 Kasım tarihleri arasında Banka Bonosu’nu halka arz ediyor.

Taleplerinizi 15 - 18 Kasım tarihleri arasında  Yatırımlar Menüsü Bono/Tahvil adımı, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Şifreniz yoksa hemen alabilirsiniz.

 

Talep Toplama Tarihi 15-18 Kasım 2011
Vade Başlangıç Tarihi 21 Kasım 2011
Vade Sonu Tarihi 17 Mayıs 2012
   
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir
   
Halka Arz Tutarı 750 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 300 milyon TL nominal
Kurumsal Yatırımcılar 450 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10

Bono 178 gün vadeli ve iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde bir defada temin edecektir. Bononun birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.
İzahname için tıklayın.

Sirküler  için tıklayın.

*Euromoney Institutional Investor plc ve The Banker dergilerinin, 2010 yılında Avrupa'nın önde gelen analistleri ve danışmanlarıyla yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre belirlenmiştir.

** İhraç edilecek olan 178 gün vadeli Banka Bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 14.03.2012 itfa tarihli TRT140312T15, 25.04.2012 itfa tarihli TRT250412T11 ve 08.08.2012 itfa tarihli TRT080812T26 ve 07.11.2012 itfa tarihli TRT071112T14 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 15.11.2011 (Salı) ve 18.11.2011 (Cuma) günleri arasında (15.11.2011 Salı ve 18.11.2011 Cuma günleri dahil 4 işgünü) İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 18/11/2011 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi ; bir tanesinin vadesi banka bonosundan kısa ve bir tanesinin vadesi de banka bonosundan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler gözönünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 18/11/2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.