ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

5941 Sayılı Çek Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler ve Bankamızın Uygulamaları

20 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu uyarınca, 1 Temmuz 2010 itibarıyla müşterilerimize yeni çek yaprakları teslim edilmeye başlanacaktır. Kanunun getirdiği yeni düzenlemelere ve Garanti Bankası olarak çeklerle ilgili yapacağımız uygulamalar aşağıdaki gibidir.

Çek Tipleri

 • 5941 Sayılı Çek Kanunu gereği, çek karneleri 4 farklı tipte basılacaktır. Çekler "tacir çeki", "tacir olmayan çeki" olarak ayrıştırılmış olup, "hamiline" ve "emre" olarak basılacaktır.
 • Tacir iseniz "tacir çeki", tacir değilseniz "tacir olmayan çeki" kullanmanız gerekir. Tacir çeki ticari işletmenizle ilgili  işlerinizde kullanılmalıdır.
 • Hamiline çek düzenleneceği durumlarda, mutlaka hamiline çek yapraklarının kullanılması gerekir. Aksi halde, durumun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi zorunludur.
 • Çek tiplerinin doğru kullanılmaması halinde, Kanunda cezai müeyyide öngörülmüştür.

Çek Hesabı Açılışı

 • Kanun gereği, çek keşidecisi adına sadece çek işlemlerinde kullanılmak üzere çek hesabı açılması gerekir.
 • Çek hesapları, talep ettiğiniz çek karnesi tipi ve döviz cinsi doğrultusunda "emre" ve "hamiline" çek hesapları olarak açılır.
 • Adınıza çek hesabı açılabilmesi için, gerekli diğer belgelerin yanı sıra Kanunda öngörülen güncel tarihli adli sicil kaydı  ve her yeni çek karnesi talebinde çek beyannamesinin ibraz edilmesi gerekir.
 • Bununla birlikte, tacir iseniz ticaret sicili kayıtlarınızı ve/veya üyesi olduğunuz Ticaret Odası / Sanayi Odası / Deniz Ticaret Odası / Esnaf ve Sanatkar Odası kayıtlarınızı Bankamıza ibraz etmeniz gerekir.
 • Hakkında adli makamlarca verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklılık kararı bulunan müşterilerimize çek hesabı açılamaz.
 • Ayrıca yönetim organında görev yapan kişiler ile temsilcisi ve imza yetkilisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklılık kararı bulunan tüzel müşterilerimize de çek hesabı açılamaz ve çek defteri verilemez.
 • Çek hesabı sahibi gerçek kişi müşterilerimiz, kendileri adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemezler.

Çek Hesabı ve Bağlı Hesap

 • Çek hesapları, sadece düzenlenen çeklerin ödenmesi amacıyla kullanılacaktır. Diğer bankacılık işlemleri için çek hesabı kullanılamayacaktır.
 • Bu nedenle çek hesabı bakiye bulunmayan bir hesap olacaktır. Çek hesabından yapılacak çek tahsilatlarında kullanılmak üzere, bankamız nezdinde bulunan aynı döviz cinsindeki hesaplarınızdan dilediğiniz bir tanesi, çek hesabınıza bağlanacaktır.
 • Çeklerinizin ödenmesi için, bağlı hesapta bakiye bulundurmanız yeterli olacaktır. Çek tutarı bağlı hesabınızdan otomatik olarak çek hesabınıza aktarılacak ve tahsilat, çek hesabınızdan gerçekleştirilecektir.

Çek Hesabının Kapatılması

 • Çek hesabınızın kapatılması yönünde Bankamıza talimat vermeniz halinde hesabınız kapatılacaktır.
 • Çek hesabınızın talimatınız gereği kapatılmasından sonra ibraz edilen çekleriniz "karşılıksız" işlemine tabi tutulacak ve bu çeklere ilişkin banka sorumluluk tutarları, talepleri üzerine hamillere ödenecektir.
 • Karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için banka sorumluluk tutarı, yeni Çek Kanunu kapsamında düzenlenmiş çekler için 600 TL olacaktır.
 • Bununla birlikte çek hesabınız zaman aşımı süresi sonunda Bankamız tarafından da kapatılabilecektir.

Yasaklılık Kararı Halinde Yükümlülükler

 • Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklılık kararı verilmiş olan müşterilerimiz, elindeki tüm çek yapraklarını bankamıza teslim etmekle yükümlüdürler.
 • Ayrıca, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde, düzenlenmiş ancak henüz tahsil edilmemiş çeklerine ilişkin düzenlenme tarihi, tutar ve varsa lehtar bilgilerini içeren listeyi de, Bankamıza teslim etmekle yükümlüdürler.