ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Yeni VOB Stopaj Uygulaması

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda 31.12.2008 tarihine kadar vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen değer artış kazançlarından kesilen stopaj oranı
"% 0" olarak uygulanmış olup 2009 yılında stopaj uygulamasında yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 12.01.2009 tarihli ve 2009/14580 sayılı kararı ile, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yapılacak işlemlere uygulanmak üzere, "tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen değer artış kazançlarından kesilecek stopaj oranı "% 0" olarak belirlenmiştir. Endeks Sözleşmeleri ve işleme açılması planlanan Tek Hisseye Dayalı Sözleşmeler için stopaj "% 0" olarak uygulanacaktır.

Diğer tüm sözleşmeler (Döviz, Faiz, Emtia) için 2009 yılında açılan pozisyonlardan elde edilen (alım satım komisyonu dikkate alındıktan sonra oluşan net) kar üzerinden "% 10" stopaj kesilecek olup, bu sözleşmelerde 2008 yılında açılan pozisyonlar kapanırken yine "% 0" stopaj uygulanacaktır.

Dar mükellefler için tüm sözleşmelerden elde edilen kazançlardan kesilecek stopaj oranı "% 0" olarak uygulanmaya devam edecektir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen stopaj mahsuplaşması kapsamında VOB'da işlem gören Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Maliye Bakanlığı’nın stopaj mahsuplaşması için belirlediği menkul kıymet sınıfları arasında (değişken getirili menkul kıymetler, sabit getirili menkul kıymetler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile yatırım fonu katılma belgeleri) mahsuplaşma yapılabilecektir. Buna göre, 01.01.2009'dan itibaren VOB'da gerçekleşen kazançların vergilemesinde bu kazançların kontrat türleri itibariyle aşağıdaki matrah grupları içerisinde mahsuplaşması gerekmektedir :

  • Değişken Getirili Menkul Kıymetler grubunda mahsuplaşacak kontratlar (HİSSE SENEDİ): Endeks Vadeli İşlem Kontratları ve işleme açılması planlanan Tek Hisseye Dayalı Kontratlar
  • Sabit Getirili Menkul Kıymetler grubunda mahsuplaşacak kontratlar (SGMK AL-SAT): Faiz Vadeli İşlem Kontratları      
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri grubunda mahsuplaşacak kontratlar (TÜREV İŞLEMLER): Döviz Vadeli İşlem Kontratları ve Emtia Vadeli İşlem Kontratları       

Buna göre, VOB'da elde edilen kazançların yukarıda sayılan matrah grupları itibariyle mahsuplaştırılması her 3 aylık dönemin son gününde sistem tarafından yapılacaktır ve varsa iade edilecek stopaj tutarı otomatik olarak ilgili müşteri hesaplarına alacak geçecektir.

Stopaj İzleme ekranlarında VOB-Endeks, VOB-Faiz ve VOB-Döviz/Emtia başlıkları altında müşterilerimizin stopaj matrahları ve stopaj tutarları görüntülenebilecektir.

Bu kapsamda; 11 Şubat 2009 Çarşamba tarihinde VOB müşterilerimizden 2009 yılında açtıkları Döviz, Emtia ve Faiz sözleşmelerinden elde ettikleri kar üzerinden geriye dönük olarak stopaj tahsilatı yapılmıştır. 12 Şubat 2009 Perşembe'den itibaren stopaj tahsilat ve iadesi işlem anında online olarak yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK