ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fonu yatırımcılarına duyuru

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurucusu olduğu A Tipi Degişken Fonu'nun Uzun Vadeli B Tipi Degişken Fonu'na ve B Tipi Özel Portföy Yönetimi Degişken Fonu'nun B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Degişken Fonu'na dönüştürülmesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/05/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.15- 390 sayılı izin yazısıyla uygun bulunmuştur.

Söz konusu işlemler ile ilgili iç tüzük değişikliği 19/06/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve yeni hususlar bu tarihte yürürlüğe girecektir.

İç tüzük değişikliklerinin konusu:

  • A Tipi Değişken Fonu'nun ünvanı "Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fonu"na, B Tipi Özel Portföy Yönetimi Değişken Fonu'nun ünvanı ise "B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu"na dönüştürülmüştür.
  • Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fonu'nda yönetim ücreti oranı günlük %0,010 (yüzbindeon), B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fon"unda ise yönetim ücreti oranı günlük %0,00165 (yüzbindebirvirgülaltmışbeş) olarak belirlenmiştir.
  • Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fonu ile B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Degişken Fonu'da, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar iletilen katılma payı iade talimatları, talimatın verilmesini takip eden 1. işlem gününde, iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden 2. işlem gününde yatırımcılara ödenecektir.
  • B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu'nda, yatırımcılar tarafından her katılma belgesi alım talimatı asgari 20.000.000 pay büyüklüğünde verilebilecek olup, bunun üzerindeki alım talimatlarında ise herhangi bir şart aranmayacaktır.
  • B Tipi Varlık Yönetimi Değişken Fonu'nda, saklayacı kuruluşlara İstanbul Altın Borsası ve Euroclear Bank SA/NV eklenmiştir.
  • Fonların portföy yönetimi Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaya devam edilecektir.
  • Mevcut katılma payı sahipleri fon ünvan değişikliği işleminin uygulamaya geçiş tarihine kadar sahip oldukları katılma paylarını, fonların alım satımının yapıldığı yerlerde iade edebilirler. Uygulama tarihine kadar iade edilmeyen katılma payları Uzun Vadeli B Tipi Degişken Fonu ile B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Degişken Fonu katılma payları ile değiştirilecektir.
  • Kurucu ve alım satıma aracılık yapan kuruluşlar tarafından bu ilanın yayım tarihinden fon ünvan değişikliği uygulama tarihi olan 19/06/2009'a kadar katılma payı satışı yapılmayacaktır.