ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

A tipi Değişken Fon ve A tipi Mali Kuruluşlar Fonu, A tipi Hisse Senedi Fonu bünyesinde birleştirildi.

T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve T.Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu'nun T.Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilecek T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu yeni katılma paylarının Kurul kaydına alınması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.12.2007 tarih ve 15-808 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuş, söz konusu işlemler ile ilgili içtüzük değişiklikleri  28.01.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.