ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Bankacılık İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında Duyuru

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15 inci maddesine göre; "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır".

Bu itibarla, bankamız nezdinde ilgili mevzuat gereğince, kimlik tespiti gerektiren işlem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, başkası adına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini bankamıza yazılı olarak beyan etme ve gerekli yetki belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.