ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

Yurt İçi Şubelerde;

Gerçek kişiler adına açılan mevduatlar , ticari işlemlere konu olmayan mevduatlar, TL, Döviz, kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir gerçek kişi için,  50.000 TL' ye kadar sigorta kapsamındadır.

Sigorta Kapsamı dışında olan mevduatlar;

Mevduat bankalarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduatlar, Türkiyede ve yurt dışında kıyı bankacılığı (off-shore) faaliyeti gösteren kredi kuruluşlarında bulunan mevduatlar ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankası'na bildirilen azami faiz oranları ile mevduatı toplamları en yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranları üzerinde verilen aşırı faizler sigorta kapsamı dışındadır.

Mevduat bankalarının, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat kabul etmeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

Sigortadan Yapılacak Ödemeler;

Sigorta kapsamında yapılacak ödemeler, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırılması halinde Türk Lirası olarak yapılır. Sigorta kapsamındaki ödenecek tutar belirlenirken tasarruf mevduatı hesaplarının anapara ve faiz reeskontların toplamı dikkate alınır. Döviz ve altın cinsinden mevduat hesaplarının Türk Lirası karşılıklıları, mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları ve İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı (altın cinsinden hesaplar için) esas alınarak belirlenir.

Yukarıda yer alan açıklamalar bilgi amaçlı olup ayrıntılı düzenleme aşağıdaki Yönetmelik hükümlerinde yer almaktadır:

07/11/2006 tarih 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK"

Bilgi için;

www.tmsf.org.tr - bilgi@tmsf.org.tr

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İSTANBUL