ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Bankamızdaki adres belgenizi güncellemeyi unutmayın!

Bankalar 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca müşterilerinden T.C. Nüfus Cüzdanı ve T.C. Kimlik Numarası, adres ve imza örneği, varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi bilgi ve belgeleri talep etmekle yükümlüdür.
Bu doğrultuda bankamız nezdinde kayıtlı adresinin teyidinde geçerli olabilecek bir belge örneği bulunmayan müşterilerimizin en kısa zamanda  aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmesi gerekmektedir.  Sözkonusu belgelerin okunabilir fotokopileri veya elektronik görüntüleri de geçerli belge olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca anılan belgelerin müşteri tarafından bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, bir başkası vasıtasıyla veya posta , faks, e-posta gibi yöntemlerle de belge kabulü yapılabilecektir.

Adres teyidinde kullanılabilecek belgeler;

  • Son 1 ay içerisinde alınmış olan İkametgah belgesi/yerleşim yeri belgesi
  • Son 3 ay içerisinde ve şahsınız adına düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin sabit fatura
  • Herhangi bir Kamu Kurumu tarafından düzenlenmiş adres bilgilerinizi içeren belge
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemler:
    • Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belge ile birlikte (evlilik cüzdanı gibi)  üçüncü şahıs adına elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura
    • Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura
    • Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı

Ayrıntılı bilgi için: www.masak.gov.tr