ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. tahvilleri halka arz ediliyor!

17-18-19 Eylül 2008 tarihlerinde tüm Garanti Şubeleri'nden halka arz başvuruları gerçekleştirilecektir.

İhraç Edilecek Tahvillere İlişkin Bilgiler

Talep Toplama Tarihleri: 17-18-19 Eylül 2008
Satış Yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama
Tahvilin Birim/Nominal Değeri: 100 TL (Halka Arzın 3 gününde de geçerli sabit fiyattır.)
Minimum Satış Miktarı ve Tutarı: Minimum Talep Miktarı 1.000 TL'dir. Minimum talep miktarından büyük talepler 100 TL ve katları şeklinde (1.100 TL - 1.200 TL...) olacaktır.
Tahvil Türü: 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, vade sonunda anapara ödemeli
Vade Sonu Tarihi: 20.09.2010
Kupon Ödeme Tarihleri: 23.03.2009 -  21.09.2009 - 22.03.2010 - 20.09.2010
Tahvil Faizi: Yıllık bileşik %19,75; yıllık basit %18,81
Kupon Faizi: %9,405 (stopaja tabi)
Tahvillerin Bedellerinin Ödenmesini Taahhüt Eden Kurum: Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. tarafından ödenecektir, diğer bir gerçek veya tüzel kişi tarafından garanti verilmemiştir.
Halka Arz Başvurusu Kabul Eden Kurum ve Kanal: Sadece Garanti Bankası Şubeleri ve Yatırım Merkezleri üzerinden talep toplanacaktır. Alternatif Dağıtım Kanallarından (İnternet Şubesi, AloGaranti, Cep Şube, Paramatik) başvuru kabul edilmemektedir.
Halka Arz Modeli: Bakiyeyi Yüklenim
Halka Arz Edilen Nominal Tutar: 150.000.000 TL
Tahsisat Miktarları: Halka arz yoluyla ihraç edilecek toplam 150.000.000 TL nominal değerli tahvillerin, %50'sine tekabül eden 75.000.000 nominal değerli kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a, %25'ine tekabül eden 37.500.000 TL nominal değerli kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a, %25'ine tekabül eden 37.500.000 TL nominal değerli kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar'a satılacaktır.
Ödeme Şekilleri: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Nakden veya Kıymet Blokesi (Likit Fon ve Hazine Bonosu) yöntemiyle talepte bulunabilirler.
Blokeye Alınan Ürünlerde Uygulanan Marj:
Likit Fon: %99 -> (100.000 TL tutarında Likit Fon ile 99.000 TL Tahvil talebi yapılabilir.)
Hazine Bonosu: %90 -> (100.000 TL tutarında Hazine bonosu ile 90.000 TL Tahvil talebi yapılabilir.)
Devlet Tahvilleri ve Vadesiz Döviz Mevduatlar talepte bulunmak için kıymet olarak kullanılmamaktadır.