ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Türk Lirası Geliyor!

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılmış; Türk Lirası banknot ve madeni paralar ise 1 Ocak 2006 tarihinde tedavülden kaldırılmıştı.

İki aşamadan oluşması planlanan para reformunun birinci aşamasında, birçok ülke uygulamasında olduğu gibi, para birimimizin başına "Yeni" ibaresi konulmuş; ikinci aşamada ise "Yeni" ibaresinin kaldırılarak geleneksel para birimimiz olan Türk Lirası'na dönülmesi öngörülmüştü.

Şimdi, para reformunun, ikinci ve nihai aşamasına gelindi. Bu aşamada, para birimimize geçici bir süre için ve karışıklıkları önlemek amacıyla eklenen "Yeni" ibaresi kalkıyor, paramızın asli ve geleneksel adına, "Türk Lirası"na dönülüyor.

"Türk Lirası" ve "Kuruş" adını alacak olan banknot ve madeni paralarımız, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 
1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılacak.