BorçlanmaAraçları Fonları

Siz kendinize en uygun fonu seçin. Biz yatırımlarınızı sizin için değerlendiriyoruz.

.

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.  Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon, Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılara uygundur.

Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede kamu borçlanma araçlarının üzerinde faiz getirisi elde etmeyi hedefler.

Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon, ağırlıklı olarak orta vadeli Hazine Borçlanma Enstrümanları'na yatırım yapar. Tahvil ve bono yatırımı yapmak isteyen, orta risk seviyesine sahip yatırımcılar için uygundur.

Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.
Fon portföyü yönetilirken, piyasa faiz beklentisi ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı değiştirilerek portföyün vade yapısı dinamik şekilde kullanılır ve likiditesi yüksek orta ve uzun vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları tercih edilir.

 • Özellikler

  Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami

  Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları ( Eurobond ) ve

  Türk özel sektör şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları ( Eurobond )

  %80 %100
  Yabancı Kamu / Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Vadeli Mevduat ( TL/Döviz) %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: Garanti Bankası şubelerinden, Garanti İnternet'ten ve çağrı merkezlerinden günlük alınıp, satılabilir. 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası’dır.

  Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami
  Özel Sektör Borçlanma Araçları %80 %100
  Kamu Borçlanma Araçları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Kira Sertifikaları %0 %20
  Gelir Ortaklığı Senetleri %0 %20
  Gelire Endeksli Senetler %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)  Endeksi olarak belirlenmiştir
  • İşlem Saatleri: 12:00'ye kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 12:00'den sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 12:00'ye kadar verilen satış emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 12:00'den sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

    

  Garanti Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami
  Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları %80 %100
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Kira Sertifikaları %0 %20
  Gelir Ortaklığı Senetleri %0 %20
  Gelire Endeksli Senetler %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi +%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: 13:30 'a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30'a kadar verilen satış emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

    

  Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami
  Kamu ve Özel Borçlanma Araçları %80 %100
  Ters Repo İşlemleri %0 %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası işlemleri 

  %0 %20
  Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 %20
  Gelir Ortaklığı Senetleri %0 %20
  Gelire Endeksli Senetler %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD DİBS Uzun + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti

Yatirim Uzmani Garanti

Yatirim Uzmani Garanti, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti

Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap